Házirend

Házirend 

Ibrahim Boutique Hotel

Kedves Vendégeink! 

Köszöntjük Önöket szállodánkban, egyben jó pihenést, kellemes felüdülést és élményekben gazdag kikapcsolódást kívánunk!

Szállodánk valamennyi munkatársa mindent megtesz e célok megvalósításáért, azonban ehhez vendégeink együttműködése is nélkülözhetetlen. Ennek érdekében tartjuk szükségesnek az alábbiakban megfogalmazott normák figyelembevételét és betartását. 

A házirend a szállodai szerződés elválaszthatatlan része. 

Bejelentkezés 

A szobákat a megérkezés napján 15.00 – 18.00 óra között lehet elfoglalni. Ettől korábbi/későbbi érkezés előzetes egyeztetés alapján lehetséges.
A szoba 15.00 óránál korábbi elfoglalása esetén a szálloda jogosult felárat felszámítani. Vendégeink szobakulcsként kártyát kapnak, amelyhez a szobában lakó vendég(ek) regisztrálása szükséges. A regisztráció a bejelentőlap pontos kitöltését és a vendég személyazonosságának igazolását jelenti. Hontalanok és nem az Európai Unió állampolgárai esetében a hontalan igazolvány, illetve az útlevél bemutatása és átadása jogszabály alapján kötelező. 

A szobakulcs átvételével egyidejűleg vendégünk elfogadja a szálloda házirendjét.

Recepció nyitva tartás: 07.00-23.00

Kijelentkezés 

A távozás napján a szobát poggyászával, bevitt dolgaival együtt 10.30 óráig kérjük elhagyni, és a bejelentkezéskor kapott műanyag kulcskártyát a recepción leadni. A szoba későbbi elhagyása esetén a szálloda jogosult felárat felszámítani. Amennyiben a távozás napján 15.00 óráig a szobát nem hagyják el, úgy egy teljes éjszaka szállásdíja kerül kiszámlázásra. 

Távozás napján térítés ellenében van lehetőség tartózkodásuk meghosszabbítására, amennyiben aznap nem érkezik vendég a szobába. A hosszabbítás mindenkori érvényes áráról kérjük érdeklődjön a recepción!

Kérjük vendégeinket, hogy a szobából való távozásuk előtt győződjenek meg arról, hogy értékeik, személyes dolgaik ne maradjanak a szobában, valamint a mágneskártyát szíveskedjenek a fali tartóból kihúzni, áramtalanítva ezzel a szobát. 

A szobai minibárból való fogyasztást kijelentkezéskor a recepción kérjük jelezni, a fogyasztást minden esetben fizetni kell.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy amennyiben foglalásukban megadott időpontnál korábbi napon szeretnék a már elfoglalt szálláshelyet elhagyni, a foglalás teljes időtartamának megfelelő díjat kötelesek megfizetni. 

Szállodai tartózkodásuk ellenértékét legkésőbb a szállodából való végleges távozásuk előtt kötelesek a visszaigazolásban meghatározott módon kiegyenlíteni.
A fizetés bármilyen okból történő megtagadása esetén a szálloda jogosult a vendég szállodába bevitt dolgait visszatartani és azokon zálogjogát érvényesíteni. 

Fizetés nélküli távozás esetén a szálloda a rendőrségi feljelentés mellett jogi úton érvényesíti a követelését a vendéggel szemben, amelynek költségeit a vendégre terheli.
Az utólag felmerült és ki nem egyenlített díj (pl. minibár fogyasztás) összegét a szálloda a vendég bankkártyájára terheli. 

Elfogadott fizetési eszközök, kedvezménykártyák, valutaváltás 

– Készpénz (Forint, Euró)
– Bankkártya (EC/MC, VI)
– SZÉP-kártya (OTP, MKB, K&H)
Amennyiben a fentiek mellett bármilyen kedvezménykártyával rendelkezik, kérjük szíveskedjen előre jelezni, utólagosan kedvezményeket sajnos nem áll módunkban jóváírni. A szállodában valuta pénzváltásra nincs lehetőség, recepciós kollegáink készséggel adnak információt pénzváltási lehetőségekről a városban. 

18 év alatti vendégek 

18 éven aluli gyermek csak szülői- vagy más, általa megbízott cselekvőképes személy folyamatos felügyelete mellett tartózkodhat a szállodában. A gyermek kísérői felelősséggel tartoznak a gyermek épségéért és az általa okozott károkért.

A szálloda szolgáltatásait 18 év alatti vendég csak szülői vagy más, az általa megbízott cselekvőképes személy kíséretében veheti igénybe. 

A szálloda területén, rendezvényén 18 év alatti személy részére alkohol kiszolgálás nem történik. 

Látogatók 

A szálloda szobáiban csak a recepción regisztrált vendégek tartózkodhatnak. Külső látogatókat jelenleg nem fogadhatnak szállodánkban.
A szobafoglalásban szereplő létszámon felüli vendég(ek) után a szálloda az aktuális napi árakon díjat számol fel. 

Kisállatok 

A szálloda területére kisállat nem vihető be. 

Parkolás 

A szálloda vendégei az épület közelében található zárt parkolót vehetik igénybe.A parkolás díját a szobák ára tartalmazza. A parkolóhelyek elfoglalása érkezési sorrendben történik, foglaltságtól függően előzetes foglalás lehetséges. A parkolókban a KRESZ előírásai szerint kell közlekedni, a gépjárművek megengedett sebessége max. 5 km/óra. 

Ha vendégeink igénybe kívánják venni a parkolót, akkor bejelentkezéskor, a bejelentőlapon fel kell tüntetniük a jármű forgalmi rendszámát. Ennek megtagadása vagy elmulasztása esetén a parkoló nem vehető igénybe. Vendégeink az általuk másik parkoló autóban okozott kárért a károsultnak közvetlen felelősséggel tartoznak. 

WIFI

A szállodában WIFI rendszer üzemel, amelynek használata térítésmentes. Vendégeink a WIFI csatlakozás jelszavát a szállodába való bejelentkezéskor, a kulcskártya átvételével egy időben kapják meg.

A WIFI folyamatos, megszakítás nélküli működését és elérhetőségét a szálloda nem garantálja. A WIFI használata során vagy következtében vendégeink készülékében vagy annak tartalmában keletkezett közvetlen vagy közvetett károkért a szálloda nem vállal felelősséget. A szolgáltatást vendégeink a saját felelősségükre és kockázatukra veszik igénybe. 

Kommunikációs eszköz

Vendégeink részére – kérés esetén – belső és külső kommunikációs eszközt biztosítunk. Igényüket kérjük a recepción jelezzék. 

Minibár 

A minibárban kizárólag a szálloda által forgalmazott és a szálloda munkatársai által behelyezett termékek lehetnek. A minibár nem használható a vendég dolgainak hűtésére, tárolására. A minibárban elhelyezett termékek fogyasztása díj ellenében történik. Az aktuális árlista a minibár mellett található, a fogyasztást elutazáskor kérjük jelezni recepciós kollegáink számára. A fogyasztást minden esetben fizetni kell. 

Napi takarítás 

A szálloda naponta egyszer, 9.00 és 15.00 között takarítja a szobát. 

Amennyiben a szoba takarítását végzők ezen időszak alatt a szoba külső kilincsén „Kérem, ne zavarjanak!” figyelmeztető jelzést találnak, úgy a szoba takarítását nem végzik el, ezért a vendég díjcsökkentést vagy kártalanítást nem követelhet.

Környezetvédelmi szempontból kizárólag a fürdőszoba padlózatára helyezett törülközőket cseréli a szálloda. 

„Kérem, ne zavarjanak!” figyelmeztető jelzés 

Vendégeink a „Kérem, ne zavarjanak!” figyelmeztető jelzést a szálloda okosrendszerén keresztül kapcsolhatják be, és ennek alkalmazásával jelzik, hogy a szálloda munkatársai ne zavarják, ne kopogjanak és ne lépjenek be a szobába.

A „Kérem, ne zavarjanak!” figyelmeztető jelzést a saját felelősségükre és kockázatukra kapcsolják be. Ha a szálloda munkatársai vendégeink elutazásának napján a szobája kilincsén „Kérem, ne zavarjanak!” figyelmeztető jelzést találnak, és telefonhívásunkra vagy kopogásra nem reagálnak, úgy munkatársaink 11.00 óra után bármikor bemehetnek a szobába. 

Rendkívüli helyzetben (például tűz, terrortámadás stb.) előzetes telefonhívás nélkül, illetve amikor a szálloda a rendelkezésére álló információk alapján megalapozottan feltételezi, hogy a szobában a vendég élete, egészsége, testi épsége, vagyonbiztonsága veszélyben van vagy veszélyben lehet, és a vendég a szálloda telefonhívására nem reagál, úgy a szálloda munkatársai jogosultak bemenni a szobába. 

A „Kérem, ne zavarjanak!” figyelmeztető jelzés nem rendeltetésszerű használatából eredő károkért, sérelemért a szálloda nem vállal felelősséget. 

Vegytisztítás / száraztisztítás vagy mosás és vasalási szolgáltatás

Környezetvédelmi szempontból kizárólag a ruhazsákban – melyek minden szobában megtalálhatóak-  leadott ruhákat viszi a szálloda tisztításra. Mosás felvétel reggel 9-ig, elkészül/átvehető a recepción történt megállapodás szerint – kivéve hétvégén.

Étkezések 

A reggeli büféasztalos formában történik, az étterem svédasztalán található étel- és italválasztékból. A reggeli időpontja: 8.00 órától 10.00 óráig tart. A reggeli korai/késői időszakában a meleg ételeket frissen, rendelésre készítjük az ételek frissességének érdekében.

Elektronikus térfigyelő rendszer a szálloda területén 

A szálloda területén, az épületen belüli, illetve kívüli mozgás megfigyelése elektronikus megfigyelő rendszerrel (kamerákkal) történik, mely során személyes adatokat tartalmazó képfelvételek készülnek. A kamerarendszert a szálloda működteti. A megfigyelések és a képfelvételek rögzítésének a célja az szálloda területén tartózkodó személyek életének, testi épségének, valamit a szálloda területén tartózkodó személyek, továbbá a szálloda által használt vagyontárgyak védelme. 

Vendégeink a szálloda területére történő belépéssel és az itt tartózkodással hozzájárulásukat adják a képfelvétellel kapcsolatos adatkezeléshez, és elismerik az adatkezelési szabályzatban foglaltakat. 

Szállodai eszközök, berendezések 

Vendégeink kötelesek a szálloda eszközeit, berendezéseit rendeltetésszerűen használni. A nem rendeltetésszerű használatból eredő, vagy extra takarítással járó kárt a szálloda felhívására, de legkésőbb a távozásuk előtt kötelesek megtéríteni. 

A szálloda berendezési, felszerelési eszközei a szálloda területéről kizárólag a szálloda előzetes írásbeli engedélyével vihető ki. A szállodai szoba bármilyen átrendezését, bútorok áthelyezését kizárólag a szálloda munkatársa, vagy erre kijelölt megbízottja végezheti. Szállodai dolog elvitele a szálloda előzetes írásbeli engedélye nélkül bűncselekménynek minősül, és ebben az esetben a szálloda megteszi a szükséges büntetőjogi és polgári jogi lépéseket. 

A szálloda bármely eszközének, berendezési, felszereltségi tárgyának meghibásodását vendégeink kötelesek bejelenteni a szállodának. Vendégeink nem jogosultak a hibát saját maguk kijavítani vagy a kijavítást megkísérelni. Az ebből eredő károkért való felelősséget a szálloda kizárja. A javítás költségének megtérítése a vendég kötelezettsége, mely költséget a szálloda számlával igazoltan a vendégre terheli. 

Biztonság 

A szálloda tűzvédelmi szabályzatát minden vendégünk köteles betartani. Tűzjelzés esetén az épületet azonnal el kell hagyni, a menekülési útvonalak értelmében, egymás testi épségére ügyelve!
Tűzoltó készülékek a szálloda folyosóin, emeletenként találhatók. Tűz esetén vendégeink kötelesek haladéktalanul riasztani a recepciót. 

A szálloda épületében elhelyezett kézi tűzjelző berendezések indokolatlan használata miatti károkért a kár okozója, vagy annak törvényes képviselője anyagi felelősséggel tartozik.
A szállodai szobában gyúlékony, robbanásveszélyes anyagot tárolni, valamint saját kávéfőzőt, vízmelegítőt, vasalót és egyéb elektromos készüléket üzemeltetni tilos.

A szálloda jogosult a szállás-szolgáltatásra vonatkozó megállapodást azonnali hatállyal felmondani, ha nem rendeltetésszerűen használják a rendelkezésére bocsátott szobát (vagy a szálloda más területeit) illetve nem tartják be a szálloda biztonsági előírásait, rendjét. 

A szálloda területére be nem vihető dolgok

A szálloda az alábbi dolgok bevitelét tiltja meg: 

  • a hatályos jogszabályokban maró, gyúlékony vegyszernek, -anyagnak minősített dolgok,
  • a hatályos jogszabályokban tűzveszélyesnek és/vagy robbanásveszélyesnek minősített anyagok,
  • tűzijáték, petárda, ezek alkatrészei, összetevői,
  • hulladék, környezetre, egészségre ártalmas dolog,
  • pszichotrop anyag (kábítószer),
  • különösen drága, nagy értékű értéktárgy, muzeális tárgy. A szálloda a vendég előzetes írásban tett kérelmére írásban engedélyezheti nem bevihető dolog bevitelét a szálloda területére.
    Ha vendégünk a szálloda előzetes írásbeli engedélye nélkül nem bevihető dolgot visz be a szálloda területére, azt a szálloda a vendég költségére eltávolíthatja vagy eltávolíttathatja. Az engedély nélkül bevitt dologban keletkezett kárért való felelősséget a szálloda kizárja. 

Vendégünk teljes körű jogi és anyagi felelősséggel tartozik mindazon kárért és sérelemért, amelyet az engedély nélkül bevitt dolog okoz más vendégnek, harmadik személynek vagy a szállodának. 

Dohányzás 

A szálloda nemdohányzó hotel. Ennek értelmében a szálloda egész területén (beleértve a teraszokat is), TILOS a dohányzás, illetve az elektromos cigaretta használata.

A szálloda alkalmazottai jogosultak a vendégeket, valamint a szálloda területén tartózkodó bármely más személyt figyelmeztetni ezen előírás betartására, illetve a dohányzás, elektromos cigarettázás abbahagyására. Vendégeink, illetve a szálloda területén tartózkodó bármely személy köteles az előírás betartására, valamint az esetleges felszólítás teljesítésére. 

Ezen előírás megszegése esetén a szálloda jogosult a szállodai szerződést egyoldalúan, azonnali hatállyal felmondani, és a vendéget a szállodából visszafizetési és/vagy kártérítés kötelezettség nélkül haladéktalanul kiutasítani, valamint 200€ takarítási felárral szoba számláját terhelni. 

Amennyiben bármely vendég vagy a szálloda területén tartózkodó egyéb személy jogsértő magatartása miatt a szállodát az illetékes hatóság a vonatkozó jogszabály alapján bírsággal sújtja, úgy a szálloda jogosult az adott jogsértő magatartást tanúsító személyre a bírság összegét áthárítani, illetve annak megfizetését tőle követelni. 

Egyéb szolgáltatásaink 

Csomagszállító szolgáltatás: kérésre munkatárunk a szálloda vendégeinek csomagját a szobába viszi és/vagy onnan lehozza.

A szállodában cipőtisztítógép található. Használatában recepciós munkatársaink szívesen segítenek. Csomagmegőrző szolgáltatást biztosítunk érkező és távozó vendégeink részére. Igényét kérjük jelezze a recepción. 

Minden szobában Smart televíziókkal igyekszünk vendégeink kényelmét szolgálni, valamint a lobbyban nyomtatott sajtó is elérhető. 

Minden szobában megtalálhatóak higiéniai termékeink, kozmetikai és varrókészlet. 

Vendégeinket természetesen a szobába kísérjük, és üdvözlő ajándékkal fogadjuk. 

Kérés esetén a szobákban gyerekágyakat biztosítunk. 

A vendég betegsége, halála 

Amennyiben vendégünk a szállás-szolgáltatás igénybevételének időtartama alatt megbetegszik, és maga nem képes saját érdekében eljárni, a szálloda orvosi segítséget ajánl fel. Vendégünk a felajánlott orvosi segítséget saját felelősségére és kockázatára veszi igénybe. Az orvos nem a szálloda alkalmazottja, megbízottja, közreműködője, a diagnózisért, az alkalmazott terápiáért, annak következményéért való felelősséget a szálloda kizárja. Vendégünk betegsége/halála esetén a szálloda a költségeinek megtérítésére tart igényt a beteg/elhunyt hozzátartozója, örököse, illetőleg a számlafizetője részéről; az esetleges orvosi és eljárási költségek, az elhalálozást megelőzően igénybe vett szolgáltatások ellenértékének, és a betegség/haláleset kapcsán a felszerelések, berendezési tárgyakban keletkezett esetleges károk tekintetében. 

Vendégünk fertőző betegsége esetén a szálloda jogosult díjvisszatérítés vagy kártérítés nélkül, azonnali hatállyal felmondani a szállodai szerződést. Ebben az esetben a vendég a szálloda felmondásában meghatározott időtartamon belül köteles a szállodát poggyászaival együtt saját költségén elhagyni. Fertőző betegség esetén a szálloda a 18/1998. (VI. 3.) NM rendeletnek megfelelően köteles eljárni. (A rendelet írja elő, hogy mit kell tenni fertőző betegség esetén. A rendelet értelmében, ha ilyen gyanú áll fenn, akkor a szálloda orvost hív, és ő állapítja meg, hogy a vendég fertőző vagy sem.) 

Rendellenes magatartás 

Vendégeink nyugalma érdekében a szálloda területén 22.00 óra után – kivéve a szálloda által szervezett vagy engedélyezett rendezvény, program esetében – tilos a hangoskodás, zenélés, zajjal, lármával járó tevékenység, hangeffektusok, a szobában zavaró hangerejű televíziózás, rádiózás, stb. 

A szálloda területén időponttól függetlenül tilos minden olyan magatartás, viselkedés, amely zavarja mások nyugalmát, biztonságát, biztonságérzetét, magánszféráját; zaklatásnak minősül vagy minősülhet, alkalmas mások megfélemlítésére. 

A szálloda munkatársa jogosult figyelmeztetni a rendbontó és/vagy hangoskodó vendéget. Az első figyelmeztetés díjmentes, a második és harmadik figyelmeztetésért a szálloda egyenként 20.000 Ft összeggel terheli meg a figyelmeztetett vendég szobaszámláját. A harmadik figyelmeztetés után a szálloda jogosult a szállodai szerződést egyoldalúan, azonnali hatállyal felmondani, és a vendéget a szállodából visszafizetési és/vagy kártérítés kötelezettség nélkül haladéktalanul kiutasítani. 

A szálloda kizárja a felelősségét minden olyan sérelemért, amelyet a vendég magatartása okoz más vendégnek. 

Talált tárgyak 

A talált tárgyakat a recepción kérjük leadni, ahol azt nyilvántartásba veszik. Az élelmiszert, élelmiszer jellegű cikkeket, gyógyszereket a szálloda megsemmisíti. A tárolható tárgyakat a szálloda 3 hónapig őrzi. Amennyiben a talált tárgy jogos tulajdonosa jelentkezik, személyazonosságát igazoló okirat felmutatásával és aláírásával veheti át a tárgyat. A postázható tárgyakat kérésre (a küldési költség előzetes megfizetését követően) postai úton juttatjuk vissza tulajdonosának. 

A szálloda kártérítési felelőssége 

Felhívjuk kedves vendégeink figyelmét, hogy a szobában hagyott értéktárgyaikért szállodánk nem vállal felelősséget. Kérjük, értékeiket a szobában elhelyezett széfben legyenek kedvesek elhelyezni!
Nagyobb érték elhelyezésének esetében szállodánk recepcióján található központi széf áll ingyenesen az Önök rendelkezésére. 

Vendégünk a szálloda berendezéseit és egyéb szolgáltatásait rendeltetésszerűen, saját egészségi, fizikai, mentális állapotának tudatában és ismeretében használja, illetve veszi igénybe, ezért a nem rendeltetésszerű, illetve nem a vendég valós egészségi, fizikai, mentális állapotának megfelelő használatból, igénybevételtől eredő károkért való felelősségét a szálloda kizárja. 

Vendégünk a saját felelősségére kérhet ébresztést, amely figyelmességi gesztus a szálloda részéről, az nem része a szálloda szerződés szerinti szolgáltatásának. A kért ébresztés elmaradásából vagy a késedelmes ébresztésből eredő károkért a szálloda nem vállal felelősséget. 

Adatvédelem

Vendégünk a szobafoglalással és bejelentkezéssel az adatait személyes hozzájárulása mellett átadja a szállodának adatkezelésre, amely a szálloda adatkezelési tájékoztatójában foglaltak szerint történik. A szálloda vendégünk jelenlegi, múltbéli, illetve jövőbeni hotelbeli tartózkodásáról harmadik személynek, ideértve a vendég közeli hozzátartozóit, kizárólag vendégünk előzetes írásbeli engedélye alapján ad tájékoztatást. 

E tájékoztatási tilalom nem vonatkozik a jogszabály alapján történő megkeresésre. Vendégünk tudomásul veszi, hogy a szálloda jogszabály rendelkezése alapján köteles a megkereső hatóság részére a vendég megkeresésben kért személyes adatait kiadni, amennyiben annak jogszabályi feltételei fennállnak. A jogszabályon, hatósági vagy bírósági határozaton alapuló adatszolgáltatással szemben a szálloda nem emelhet kifogást. 

Hibajelentés, egyéb információk 

Végezetül kérjük kedves vendégeinket, hogy a szálloda működésével, a szállodai szobával, vagy más vendégek viselkedésével kapcsolatos bármilyen észrevételüket a recepción haladéktalanul jelezni szíveskedjenek, hogy a megoldás a lehető leggyorsabban megszülethessen. Utólagos észrevételeket nem tudunk hatékonyan kezelni. Segítségüket, együttműködésüket előre is köszönjük! 

További kérdés esetén 

További szolgáltatásainkról és azok igénybevételéről a szálloda recepciója ad felvilágosítást. Bízunk abban, hogy a pihenésre szánt idejük az elvárásaiknak megfelelő, örömteli és zavartalan lesz! 

Kellemes időtöltést kívánunk szállodánkban! 

Üdvözlettel, 

Farkas Péter 

szálloda igazgató